Descargar
  • KP IIOT Gateway Solution Catalog
  • MxxxT_Herramienta de configuración
  • Software de configuración BL10x
  • Manual de usuario de BL200
  • RTU5025 GSM GPRS 3G 4G Gate Opener
  • S130 GSM 3G 4G SMS Remote Controller Alarm(2DIN 2DO USB)
  • S140 GSM 3G 4G SMS Remote Controller Alarm(4DIN 2DO USB)
  • S150
  • M100T Ethernet Remote IO Module (2DIN+2AIN+2DO)
  • M150T Ethernet Remote IO Module(8DIN+4AIN+4DO,High speed pulse counter,pulse output)